วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ( ชุดใหญ่เพิ่มเวที แท่นอาสนะ) ที่วงศ์สว่าง วันที่29/11/52ไม่มีความคิดเห็น: