วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ( ชุดใหญ่เพิ่มเวที แท่นอาสนะ) ที่ นวนคร บ.ubono จก. วันที่ 1/7/52


ไม่มีความคิดเห็น: